ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนและทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนและทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ซ่อมแซมถนนและทางเดินภายใน มอ.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ซ่อมแซมถนนและทางเดินเท้าภายใน มอ.pdf
  _ราคากลาง_ซ่อมแซมถนนและทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย.pdf