ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศ_ปรับปรุงหลังคา สนอ.ระยะที่ 3.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงหลังคาอาคาร สนอ.ระยะที่ 3.pdf
  _ราคากลาง_ปรับปรุงหลังคา สนอ. ระยะที่ 3.pdf