ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _เอกสารประกาศเชิญชวน__ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์.pdf
  _บก.01.pdf