ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน




มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ.pdf