ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียและบ่อเกรอะ แฟลตอาคารที่พัก 13 เฟส 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียและบ่อเกรอะ แฟลตอาคารที่พัก 13 เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียฯ.pdf
  _เอกสารประกวด_ปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียฯ.pdf
  _ราคากลาง_ปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียและบ่อเกรอะแฟลตที่พัก 13 เฟส 2.pdf