ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารกิจกรรมนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงหลังคาอาคารกิจกรรมนักศึกษา.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงหลังคาอาคารกิจกรรมนักศึกษา.pdf
  _ราคากลาง_ปรับปรุงหลังคาอาคารกิจกรรมนักศึกษา.pdf