ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำแบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำแบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศ_ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.pdf
  _เอกสารประกวด_ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.pdf