ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ อบจ.สงขลา ลงนามร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย และรูปแบบบริการด้านสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนารูปแบบบริการด้านสุขภาพ กับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีทีมบริหารจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567