ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ผ่านการรับรองจาก อย.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนา ในโอกาสที่ผ่านการพิจารณาเป็นคณะกรรมการโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ 2 หลังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลบังคับถึงวันที่ 27 มีนาคม 2571
  รายละเอียอดเพิ่มเติม : https://herbal.fda.moph.go.th/herbal-clinic1/name_herbalclinic