ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เตือนอากาศร้อนเสี่ยงโรคลมแดด แนะช่วงสงกรานต์ใส่หมวกป้องกันหรือจิบน้ำตลอดเวลา
รศ. ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล นักวิจัยด้านการจำลองและคาดการณ์สภาพอากาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกคลิปวิดีโอแจ้งเฝ้าระวังความร้อนในพื้นที่ห่างไกลทะเล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อุณหภูมิสูงถึงขั้นอันตราย ควรเลือกเวลาเล่นน้ำสงกรานต์ หรือ จิบน้ำตลอดเวลาเพื่อลดอาการเสี่ยงเป็นโรคลมแดด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปรากฎการณ์แอลนีโญ ที่ทำให้บริเวณประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงมีผลน้อยกว่าปกติ  ซึ่งเมื่อดูจากสถิติจาก NOAA หรือองค์การบริหารสมุทธศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา คาดว่า จะเกิดดัชนีอยู่ที่ 1.5-1.8 ซึ่งถ้าเทียบแล้วค่อนข้างจะอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

พร้อมแนะนำการดูตารางดัชนีความร้อนควบคู่กับการพยากรณ์อากาศเพื่อเปรียบเทียบตารางดัชนีความร้อนก็จะทราบอุณหภูมิที่แท้จริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าช่วง 13-15 เมษายน 2567 เมื่อเทียบกับปีที่เกิดแอลนีโญรุนแรง พื้นที่ที่น่าจับตามองคือ กทม. เชียงใหม่ และขอนแก่น อุณหภูมิถึงขั้นอันตราย 

รศ. ดร.ธรรมรัตน์ ยังแนะนำอีกว่า ให้หลีกเลี่ยงการออกพื้นที่แดดจ้าเป็นเวลานาน ๆ และควรจิบน้ำตามเยอะ ๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดด และต้องดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อโรคลมแดดเช่น เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดการสูญเสียจากโรคลมแดดน้อยลง

คลิปสัมภาษณ์ : https://www.youtube.com/watch?v=8TNeKBtx4Ww