ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สหกรณ์บริการ ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 4 ตำแหน่ง
สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

- ตำแหน่งนิติกร
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
- ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2567 นี้ ดังรายละเอียดประกาศที่แนบมานี้ และสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1cYYz5C0TsELDeABw1tpMkcNXQsLO3BvW/view?usp=sharing 

  _ประกาศที่+27-2567+รับสมัครตำแหน่นิติกร.pdf
  _ประกาศที่26-2567+รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี.pdf
  _ประกาศที่+29-2567+รับสมัครตำแหน่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ.pdf
  _ประกาศที่+25-2567+รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล.pdf
  _ใบสมัครงาน.pdf