ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อาจารย์ ม.อ. ร่วมบินกับ NASA สำรวจคุณภาพอากาศในไทย หวังลดการเผชิญมลพิษทางอากาศในอนาคต
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ NASA ศึกษาปัญหามลภาวะอากาศในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality หรือ ASIA-AQ เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศเหนือน่านฟ้าของประเทศไทย และเพื่อทำความเข้าใจกับต้นตอปัญหาฝุ่น PM 2.5 สู่แนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศไทย และนับเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้มีอาจารย์จาก ม.อ. เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ ดร. โฉมศรี ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16-26 มีนาคม 2567 ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ.ระยอง
ดร. โฉมศรี ชูช่วย กล่าวว่า NASA พยายามจะเข้ามาเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่ภารกิจในครั้งนั้นล้มเหลวไป มาครั้งนี้ GISDA กับ NARIT เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในประเทศไทย ส่วนตัวทำเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศอยู่แล้ว เลยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ASIA-AQ ปัจจุบันนักวิจัยสามารถเก็บตัวอย่างได้ในระดับของ Ground level (ระดับพื้นดิน) กับชั้นดาวเทียมที่เป็น Satellite เท่านั้น แต่องค์ความรู้ที่เรายังขาดอยู่คือชั้นตรงกลาง จึงเป็นโอกาสดีที่ทาง NASA ได้นำเครื่องบิน DC-8 ซึ่งถือเป็นเครื่องบินแล็บลอยฟ้าใหญ่ที่สุดในโลก มาทำการบินเหนือน่านฟ้าของประเทศไทย ตั้งแต่สนามบินอู่ตะเภาไปจนถึง จ.เชียงใหม่ นั่นหมายความว่าองค์ความรู้ที่เรายังขาดอยู่ จะถูกเติมเต็มโดยข้อมูลจากเครื่องบิน DC-8 ที่จะให้ข้อมูลในเชิงองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่หลากหลายชนิด และในส่วนของเครื่องบิน G-III ก็จะทำให้ได้ภาพแผนที่มลพิษทางอากาศครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร