ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบแสงสว่างไฟถนนหน้าหอพักนักศึกษา อาคาร 6 และอาคาร 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบแสงสว่างไฟถนนหน้าหอพักนักศึกษา อาคาร 6 และอาคาร 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบแสงสว่างไฟถนนหน้าหอพักนักศึกษา.pdf