ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคา ซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดล้วน จำนวน 480 ลูก ณ หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดล้วน จำนวน 480 ลูก ณ หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดล้วน จำนวน 480 ลูก.pdf