ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดลม จำนวน 480 ลูก ณ หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดลม จำนวน 480 ลูก ณ หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้


  _ประกาศประกวดราคาซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดลม.pdf