ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศ_สนามฟุตบอลหญ้าเทียม.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_สนามฟุตบอลหญ้าเทียม.pdf
  _ราคากลาง_สนามฟุตบอลหญ้าเทียม.pdf