ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงราวบันได ราวกันตก และพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ แฟลตที่พักอาคาร 9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงราวบันได ราวกันตก และพื้นลานจอดรถจักรยานยนต์ แฟลตที่พักอาคาร 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงราวบันได.pdf