ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียข้างสโมสรบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียข้างสโมสรบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสียข้างสโมสรบุคลากร.pdf