ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศิษย์เก่า ม.อ. ปัตตานี จัดงานคืนสู่เหย้า PSU Rusamilae Blue Night @phuket 2024
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย อาจารย์วรัญญา เต็มรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดงานคืนสู่เหย้า PSU Rusamilae Blue Night @phuket 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความรัก ความผูกพัน ระหว่างศิษย์เก่า ม.อ. One PSU พร้อมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ ณ ร้านอาหารซีซั่น อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อคืนวันที่ 9 มีนาคม 2567