ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดล้วน จำนวน 480 ลูก ณ หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดล้วน จำนวน 480 ลูก ณ หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อฟูกที่นอนฟองน้ำอัดล้วน.pdf