ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชวนบริษัทประกัน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวนบริษัทประกัน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 212 และ ห้องประชุม 214 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ ห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 074-282210-1