ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงคัดแยกขยะเพื่อจัดเก็บขยะวัตถุมีพิษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงคัดแยกขยะเพื่อจัดเก็บขยะวัตถุมีพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะ_ก่อสร้างต่อเติมโรงคัดแยกขยะ.pdf