ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต่อท่อส่งลมเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต่อท่อส่งลมเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf