ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิล ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2567
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิล ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศขึ้นเว็บ ขยะรีไซเคิล มี.ค-พ.ค 67.pdf