ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงคัดแยกขยะเพื่อจัดเก็บขยะวัตถุมีพิษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงคัดแยกขยะเพื่อจัดเก็บขยะวัตถุมีพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ต่อเติมโรงคัดแยกขยะ.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ต่อเติมโรงคัดแยกขยะ.pdf
  _ราคากลาง_ต่อเติมโรงคัดแยกขยะ.pdf