ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 6 อาคาร 18 และ อาคาร 19 รวม 5 ห้อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 6 อาคาร 18 และ อาคาร 19 รวม 5 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร.pdf
  _ราคากลาง_ปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร.pdf