ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคารบริหารวิชาการรวม สำหรับการดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และทดสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคารบริหารวิชาการรวม สำหรับการดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ร่างประกาศ_งานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2.pdf
  _ร่างเอกสารประกวด_ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2.pdf
  _ราคากลาง_งานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2.pdf