ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องประทับพักผ่อนพระอิริยาบถในหลวงรัชกาลที่ 9 (จำลอง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องประทับพักผ่อนพระอิริยาบถในหลวงรัชกาลที่ 9 (จำลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะก่อสร้างห้องประทับพักผ่อน.pdf