ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี เปิดโรงครัวปันสุข ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์-พยาบาล ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
    วันที่ 7 มิ.ย. 64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี เปิดโรงครัวปันสุข “ม.อ.ปัตตานี ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาล” โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้จำหน่ายอาหารโรงอาหารมหาวิทยาลัย ร่วมประกอบอาหารกลางวันให้ทีมแพทย์ พยาบาล อสม. และเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน โดยมีเมนูปลากะพงผัดเครื่องแกง และข้าวเนื้อทอดกระเทียมพริกไทย โดยส่งมอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนที่อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ชุด โดยมีอาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้ส่งมอบ และนายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รับมอบ    พร้อมกันนี้ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล อสม. และเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน ประจำศูนย์โรงพยาบาลสนาม หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน 150 ชุด โดยมีนายแพทย์อรุณ ประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เป็นผู้รับมอบ