ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะแพทย์ ม.อ. และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี แด่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึง และถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อประชาชนชาวไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา