ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต่อท่อ ส่งลมเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต่อท่อ ส่งลมเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ขออนุมัติเผยแพร่แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
  _ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน.pdf