ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จำนวน 1 งาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จำนวน 1 งาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ขออนุมัติเผยแพร่แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
  _ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด.pdf