ข่าวชาวสงขลานครินทร์

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.อ. รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา : นักกิจกรรมปฏิบัติงานด้านนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น.

ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ 

อ่านรายละอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร 
https://drive.google.com/drive/folders/1SNNeIaTvtUTRikA4HwDrwOw8ediLLbND?fbclid=IwAR0mOAa3R9Mou520xFbrpmfCA75Vjs-zSwsrdA9mjlrNK4NRiT-fqUgosyU  

ส่งใบสมัครทาง psu.museum@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-282783
หมายเหตุ : ปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์และวันอาทิตย์