"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ภายใต้แนวคิด "หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีการแข่งขัน 32 ชนิดกีฬา ชิงชัย 361 เหรียญทอง มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 109 สถาบัน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 18,000 คน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งนักกีฬาและบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 139 คน

ทั้งนี้ ทัพนักกีฬาบุคลากรสงขลานครินทร์ สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง รวมจำนวน 6 เหรียญ ดังนี้

1. เหรียญทอง จากชนิดกีฬา
เรือพาย (ประเภทเรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย)2. เหรียญเงิน จากชนิดกีฬา
บริดจ์ (คู่ทั่วไป)3. เหรียญทองแดงจำนวน 4 เหรียญ จากชนิดกีฬา 
เรือพาย (ประเภทเรือยาว 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร ชาย)บริดจ์ (คู่หญิง)บริดจ์ (ทีมหญิง)และ หมากกระดาน (หมากรุกสากล บุคคลหญิง)โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอยู่ในลำดับที่ 33 จาก 109 สถาบันที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้