ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า หอประวัติ.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า หอประวัติ.pdf