ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตั้งแต่วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์2567 เปิดรับสมัคร
  • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • วันที่ 6 กุมภาพันธ์2567 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ


  _ประกาศรับสมัครบุุคคล_นักวิชาการศึกษา-คอม .pdf