"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ส่งทัพนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ. ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ภายใต้แนวคิด "หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” มีการแข่งขัน 32 ชนิดกีฬา ชิงชัย 361 เหรียญทอง โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 109 สถาบัน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 18,000 คน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งนักกีฬาและบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 139 คน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี รศ. ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสาววรัญญา เต็มรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี นางณัฏฐนันท์ โรจน์สกุลกิจ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และบุคลากร ยังได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาอีกด้วย