ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ร่างประกาศเชิญชวน_หลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า อาคารหอประวัติ.pdf
  _ร่างเอกสารประกวดราคา_หลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า อาคารหอประวัติ.pdf
  _26122566 ปร.4-6 ราคากลาง งานก่อสร้างหลังคาคลุมชั้.pdf
  _ราคากลาง_ก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า หอประวัติ.pdf