ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ บจก.เอ็มเอ็น โซลูชั่น ซิสเทม..pdf