ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ คว้าอันดับ 8 ในการจัดอันดับของ QS World University Rankings: Sustainability 2024
QS World University Rankings: Sustainability 2024 จัดอันดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 8 จาก 13 อันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย อีกทั้งในด้านสาขาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับ Top 300 ใน 2 สาขา ได้แก่ ด้าน Knowledge Exchange คว้าอันดับ 290 และ ด้าน Environmental Education คว้าอันดับ 270 

อ้างอิง : https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings