ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาด 62,000 BTU/H พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาด 62,000 BTU/H พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาด 62,000 BTUH.pdf