ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงหลังคาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงหลังคาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2.pdf
  _ราคากลาง_ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2.pdf