ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 11, 15, 16 และ 17 รวม 9 ห้อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 11, 15, 16 และ 17 รวม 9 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 11,15,16,17 รวม 9 ห้อง.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 11,15,16,17 รวม 9 ห้อง.pdf
  _ราคากลาง_ซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 11,15,15,17 รวม 9 ห้อง.pdf