ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิล ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิล ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิล ในระหว่างเดือนธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567.pdf