ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต วิชาการ ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดงาน ม.อ.ภูเก็ต วิชาการ ประจำปี 2566 “PSU PHUKET OPEN HOUSE 2023” ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันทางการศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารสำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66


การจัดงาน ม.อ.ภูเก็ต วิชาการ 2566 จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนภาคใต้ ภายในงานได้รับเกียรติจากอินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดัง อิน ณรงค์ฤทธิ์ เซฟอิน (กำลังอิน) มาบรรยาย หัวข้อ การวางเป้าหมายและหนทางแห่งความสำเร็จ และตะลุยโจทย์ ภาษาอังกฤษ โดยครูเลดี้เก๋เก๋ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัล สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันด้านภาษา กิจกรรมผู้บริหารพบครูแนะแนว การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ สอบสัมภาษณ์ทราบผลทันที รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมอื่น ๆ
งาน ม.อ.วิชาการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนทราบ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ การเตรียมตัวสอบในระดับอุดมศึกษา และการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อสังคมอีกด้วย