ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ดร.ณัชชา คณะนิติศาสตร์ ม.อ. ร่วมบรรยายในเวทีการประชุมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้
ดร.ณัชชา สุขะวัธนกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Global Ocean Regime Conference ในหัวข้อ “Approching to Maritime National Security Law: Case studies of Thailand and Korea” เมื่อระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงโซล และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Maritime Search Challenges of Thailand” โดย The Korean Institute of Ocean and Scientific Technology เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ทั้งนี้ ในฐานะผู้แทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ณัชชา สุขะวัธนกุล ยังได้สร้างความร่วมมือ ร่วมกับ สถาบัน Korean Institute of Maritime Strategy Seoul, U.S.A. Naval War College และ Harvard Law School อีกด้วย