ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทรัพย์ ม.อ. จับมือ ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) ลงนามทางวิชาการ พัฒนาสารปรับปรุงดินและปรับสภาพน้ำ รองรับภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการพัฒนาสารปรับปรุงดิน และสารปรับสภาพน้ำ รวมถึงยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคง และเข้มแข็งในระยะยาว โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายชัยยุทธ ไพทูรย์ ผู้อำนวยการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานรวมเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66