ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สนช. จัดกิจกรรม Regional Innovation Roadshow ภาคใต้ ดันผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Regional Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 เปิดตัว "Regional Innovation Business Platform" และกลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านแผนงาน Open Innovation ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดำเนินการสรรหา และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก สนช.และมีโอกาสใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมี ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. กล่าวต้อนรับ และ ผศ. คำรณ พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวรายงาน ณ ห้อง SKY BLUEAUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 66
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการพัฒนาโครงการนวัตรรมให้แก่ผู้ประกอบการ SME, STARTUP อาจารย์ และนักวิจัยในภูมิภาคใต้ได้รับรู้ถึงกลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และสรรหา สนับสนุน ให้คำปรึกษา และพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคใต้ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก สนช.
การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 3 ผ่านหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมกว่า 89 โครงการ มูลค่าการสนับสนุนงบประมาณจาก สนช. กว่า 90 ล้านบาท