ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะ มอบอุปกรณ์เก็บข้อมูลสารสนเทศและชุดคอมพิวเตอร์ แก่หอประวัติ ม.อ. เพื่อเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ Neer'15 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนายเดชา ภู่พิชญาพันธุ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ Neer'18 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางนิรดา ศรีเพ็ญ ผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบอุปกรณ์เก็บข้อมูลสารสนเทศจำนวน 2 เครื่อง และชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 155,150 บาท เพื่อใช้งานในอาคารหอประวัติฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติ และนางพินทุมาศ แก้วสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอประวัติ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา

สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลสารสนเทศและชุดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญยิ่ง ตั้งแต่การก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้สืบค้นอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป