ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่.pdf